0 səs
250 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

“Çəkindirmə və tarazlaşdırma” sistemi nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

“Çəkindirmə və tarazlaşdırma” sistemi - hakimiyyətin bölünməsini özündə əks etdirən sistem. Xüsusi bir model kimi ABŞ-da 200 ildən artıqdır ki, mövcuddur. Bu modelə əsasən hakimiyyətin qollan - qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti təkcə təşkilatı cəhətdən deyil, həm də fəaliyyət baxımından tam müstəqildirlər. Lakin onlardan hər birinin digəri üzərində nəzarət etmək səlahiyyəti də vardır.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
+3 səs
1 cavab
+2 səs
1 cavab
soruşub 15 Apreldə, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 21 Apreldə, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 09 Fevralda, 21 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...