0 səs
175 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Ccfferson Tomas kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Ccfferson (Jcflerson) Tomas (1743- 1826) - Amerika maarifçisi və dövlət xadimi, ABŞ-ın müstəqillik Bəyannaməsi layihəsinin müəllifi.

Cefferson Amerika burjua inqilabının radikal-demokratik ideoloqu, təbii hüquq nəzəriyyəsinin tərəfdarı olmuşdur. Bu nəzəriyyənin əsas müddəaları təbii, ayrılmaz hüquqlar (yaşamaq, azadlıq və xoşbəxtliyə can atmaq onun yazdığı ABŞ-tn müstəqilliyi Bəyannaməsində öz əksini tapmışdır (1776). Bu hüquqların təmin edilməsi üçün öz hakimiyyətim idarə olunanların razılığı ilə əldə edən hökumətlər təsis olunur. Demokratiyanın alovlu müdafiəçisi kimi çıxış edən C. hesab edirdi ki, onun təminatı xalqın vaxtaşırı azadlıq qəsbkarlarına qarşı çıxmaq imkanı və hüququn olmasıdır. Cefferson xalq suverenliyi ideyasına şərik idi. Onun idealı - bütün sosial ziddiyyətlərdən panaseya hesab etdiyi demokratik respublika şəraitində xırda mülkiyyətçi əməkçi fermer təsərrüfatının azad inkişafı olmuşdur. Cefferson “Hüquqlara dair Bill”in tərtib olunmasında iştirak etmişdir (1791).

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...