0 səs
157 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

Berk Edmund kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Berk (Burke) Edmund (1729-1797) - ingilis siyasi xadimi, filosof və publisisti. Klassik mühafizəkarlardan “Mil- lem və Marksın” “ustadı", “peyğəmbəri" hesab olunur. 1790—cı ildə onun “Fransada inqilab haqqında düşüncələr" kitabı işıq üzü görmüşdür. Müəllif kitabda təsdiq edirdi: insan idrakı sahəsinin məhdudluğunu, deməli, din tərəfindən sanksiyalaşdınlmış və müdafiə edən universal əxlaq qaydasının vacibliyini; “nəyi ki. dəyişməmək olar, onu dəyişmək lazım deyil”; “köhnəlik hüququna" və xalqın ənənələrinə inam; sosial sabitlik üçün siniflər və zümrələr arasında ciddi sərhədlərin mövcud olmasının zəruriliyi; insan müxtəlifliyinin məhsulu olan xüsusi mülkiyyət olmadan azadlıq mümkün deyil, cəmiyyət isə məhv olmağa məhkumdur.

Avropa Maarifçiliyi və Fransız inqilabı ideyalarının əleyhdarı kimi çıxış edən Berk sübut edirdi ki, ictimai həyat əvvəlki nəsillərdən irsən alınmış və bir-birilə qarşılıqlı əlaqədə olan ənənələrə, adətlərə, mənəvi və maddi dəyərlərə əsaslanır. Sabitlik, tarazlıq, tədricən yeniləşmə - cəmiyyətin prinsipləri bunlardır. Yalnız bu zaman onun gələcəyi təmin oluna bilər.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
1 cavab
...