0 səs
258 baxış

Buddizm nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Buddizm - üç dünyəvi dindən ən qədimi. E.ə. VI əsrdə Hindistanda meydana gəlmişdir. Budda, şahzadə Siddxartxa Qautama bu dinin əsasını qoyanlar hesab olunurlar. Onlar yeddi il axtarışdan sonra insanı əzablı yollardan xilas edən Buddanı - maarifpərvər hesab edirlər. Buddizmin əsasən Cenubi-Şərqi Asiya və Uzaq Şərq ölkələrində ardıcılları var. 1 yanvar 1998-ci il tarixində RF 8 mərkəzin və idarənin, 145 cəmiyyətin (icma), 1 ruhani ümumtəhsil müəssisəsinin, 2 monastırın, 4 missiyasının nizamnaməsi qeydə alınmışdır. Azərbaycanda buddizm təşkilatı yoxdur.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 02 İyunda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 24 Mayda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 23 Mayda anonim
...