+1 səs
245 baxış

Bəyannamə nədir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Bəyannamə - 1) məqsədi-özünə tontənəli xarakter verməkdən, özünün müvafiq dövlət üçün xüsusi əhəmiyyətim qeyd etməkdən ibarət olan ayrı- ayrı siyasi-hüquqi aktlar (məs., Azər baycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı); 2) beynəlxalq hüquqda tərəflərin razılaşdırdığı ümumi prinsipləri və məqsədləri ifadə edən təntənəli akt (məs., İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə). Bir qayda olaraq, məcburi qüvvəyə malik deyil.

Oxşar suallar

...