+1 səs
213 baxış

Bəyannamə nədir?

3 Cavab

+1 səs
 

Bəyannamə - 1) məqsədi-özünə tontənəli xarakter verməkdən, özünün müvafiq dövlət üçün xüsusi əhəmiyyətim qeyd etməkdən ibarət olan ayrı- ayrı siyasi-hüquqi aktlar (məs., Azər baycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı); 2) beynəlxalq hüquqda tərəflərin razılaşdırdığı ümumi prinsipləri və məqsədləri ifadə edən təntənəli akt (məs., İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə). Bir qayda olaraq, məcburi qüvvəyə malik deyil.

0 səs
Xalqa, xalqlara, camaata xitabən yazılı müraciət; müraciətnamə.
Bəyannamə nəşr etmək. Ümumdünya Sülh Tərəfdarları konqresinin bəyannaməsi.
0 səs
1. Hökumətin, partiyanın, beynəlxalq və dövlətlərarası təşkilatların əsas prinsiplərinin rəsmi surətdə elan edilməsi forması; məs.: hüquq bəyannaməsi.

2. Bir və ya bir neçə dövlətin beynəlxalq siyasətin hər-hansı probleminə aid bəyanatı.

3. Xüsusi şəxsin, yaxud təşkilatın məlumatı, bəyanatı.

Oxşar suallar

...