0 səs
170 baxış

Beynəlxalq təhlükəsizlik nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Beynəlxalq təhlükəsizlik - inkişafın sabitliyini, suverenliyi və beynəlxalq birliyin bütün subyektlərinin müstəqilliyini təmin edən beynəlxalq münasibətlərin vəziyyəti.

Beynəlxalq təhlükəsizliyi təmin etməyin əsas üsullan bunlardır: maraqlı ölkələr arasında qarşılıqlı təhlükəsizliyin təmin olunması barədə ikitərəfli müqavilələr; dövlətlərin çoxtərəfli ittifaqda birləşməsi; Beynəlxalq təhlükəsizliyi müdafiə etmək, saxlamaq üçün universal beynəlxalq təşkilatlar, regional strukturlar və institutlar; beynəlxalq siyasi nizamın demokratikləşməsi ve humanistləşdirilməsi, demili- tarizasiyası, beynəlxalq münasibətlərdə hüququn aliliyinin qurulması.

Oxşar suallar

+3 səs
1 cavab
soruşub 16 Fevralda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+3 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
...