0 səs
155 baxış

Aron Raymon kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Aron Raymon (1905-1983) — fransız sosioloqu və politoloqu.

Aron Raymon elmi maraqlarının mərkəzində demokratiya, siyasi azadlıq problem ləri, müasirsiyasi refimlərin tipologiyası, siyasi sistemlərin müqayisəli təhlili durur.

Aron Raymon sənaye cəmiyyəti nəzəriyyəsinin yaradıcılarından biridir. O, belə hesab edirdi ki, sivilizasiyanın müasir inkişaf mərhələsində vahid tipli cəmiyyət yaranır (vahid sənaye cəmiyyəti), müxtə lif modifikasiyalarla Qərb (demokratik) və sovet (totalitar) modelləri çıxış edir. Alim sənaye sivilizasiyasında münaqişələri sənaye cəmiyyətinin (mərkəz ləşdirmə, sərt iyerarxizasiya) tələbləri və demokratiya idealları olan azadlıq, bərabərlik arasında ziddiyyətdə görür. Bu bir-biri ilə mübarizə aparan tenden siyaların qarşıdurması sənaye cəmiyyətinin qeyri-sabit inkişaf etməsinə səbəb olur.

Əsas əsərləri: “Ziyalılar üçün tiryək” (1955), “Sənaye cəmiyyəti haqqında 18 mühazirə” (1962), “Xalqlar arasında sülh və müharibə” (1962), “Demokra tiya və totalitarizm” (1968), “Tərəq qidə məyusluq” (1969).

Oxşar suallar

+1 səs
6 cavab
soruşub 24 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Martda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 28 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...