0 səs
145 baxış

Arendt Xanna kimdir?

1 cavab var:

0 səs
 

Arendt Xanna (1906 1975) - alman politoloqu, totalitarizm problemləri üzrə mütəxəssis.

Arendt “Totalitarizmin mənbələri” əsərində təsdiq edirdi ki, nasional sosializm (nasizm) və stalinizm yeni, müasir dövlət formasıdır və onu ənənəvi yatırtma formaları ilə qarışdırmaq olmaz. Totalitarizm öz ölkəsinin daxilində və xaricində qeyri-məhdud hökm ranlıq etməyə çalışır. Onu fərqləndirən xüsusiyyətlər bunlardır: dövlət ideologiyasının mövcudluğu və terrorun siyasi hökmranlığını təsdiq etmək və möhkəmləndirmək vasitəsi kimi mövcudluğu: cəmiyyətin inkişafı və qanunların şərhində yeganə həqiqət kimi ideologiyanın qəbul edilməsi.

Arendt nasist həbs düşərgələrini totalitar reyimin ideal modeli hesab edirdi, bu həbs düşərgələrində insanın adi davranış motivləri, əxlaqı, sonra isə aclıq və işgəncələrdən normal psixi və cismani reaksiyaları sıradan çıxardı.

Oxşar suallar

+1 səs
6 cavab
soruşub 24 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 11 Martda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 28 Fevralda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 13 Oktyabrda, 21 anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...