+1 səs
2,154 baxış

Apokalipsis nədir?

2 Cavab

0 səs
 

Apokalipsis (yun. apokalypsis hərf, kəşf) — dünyanın sonu ilə nəticələnə cək epidemiyaların, nəhəng planetar fəlakətlərin labüdlüyünü aşılayan mis tik futuroloyi ideya. A. anlayışının kö kündə xristian dininin ilkin mənbələ rindən olan Yeni Əhdi-Cədidin (yola saldığımız minilliyin 68-69-cu illəri) yekun hissəsinin adı (yun. apokalypsis) dayanır. Kilsə ənənələrində onun müəl lifi kimi apostol İohann Boqoslava tanınır. 22 fəsildən ibarət olan bu əsə rin əsas məzmununu bəşərin fəlakətli gələcəyi barədə vəhy, peyğəmbərlik təşkil edir.

0 səs
Bibliyanın mistik əhvalatlardan ibarət kitablarından biri; dünyanın sonu və bəşərin məhvinin mümkünlüyü haqda dini ehtimal. □ Apokalipsis haqda düşünmək.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 15 İyulda anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 02 İyunda anonim İnternet, Kompüter bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 24 Mayda anonim
...