0 səs
173 baxış

ANZUS paktı

1 cavab var:

0 səs
 

ANZUS paktı - təhlükəsizlik haq qında müqavilə. Müqaviləyə daxil olan bir neçə ölkənin (Avstraliya, Yeni Ze landiya və ABŞ) ingiliscə adının baş hərflərindən düzəlmişdir. 1951-ci ildə San-Fransiskoda qeyri-müəyyən müddətə bağlanmış və 1952-ci ildə ratifi kasiya olunmuşdur.

Məqsədləri: Sakit okeanda sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi, Sakit okean regionunda üzv dövlətlər dən birinə qarşı hücum olduqda qar şılıqlı yardıma təminat, Sakit okean regionunda müqavilə iştirakçılarından birinin ərazi bütövlüyünə, siyasi müs təqilliyi, yaxud təhlükəsizliyinə təmi nat, təhlükə yaranan zaman qarşılıqlı məsləhətləşmələr və s.

1985-ci ildə ABŞ-ın gəmiləri və təyyarələrinin Yeni Zelandiya tərsanələrinə və aeroportlarına nüvə silahı ilə daxil olması ilə bağlı şiddətli mübahisə nəticəsində ABŞ və Yeni Zelandiya arasındakı münasibətlər müqavilə çərçivəsində dondurulmuşdur. Hazırda müqavilə, bir tərəfdən ABŞ və Avstraliya arasında, digər tərəfdən isə Avstraliya və Yeni Zelandiya arasında təhlükəsizlik sahəsində münasibətləri tənzimləyir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 26 Apreldə anonim
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 19 Yanvarda, 20 anonim Şəxslər, Tarix bölməsində
...