0 səs
557 baxış

Anomiya nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Anomiya (yun. anomos qanunsuzluq) — dəyərlər sistemində kəskin böhranla (tənəzzülə) fərqlənən, məq sədlər və uğur qazanmaq imkanları arasında ziddiyyətlərin kəskinləşmə sini, fərdi və ictimai şüurun əxlaqi psixoloği vəziyyətini səciyyələndirən anlayış. Anomiya apatiyanın özgələşmənin və ümidsizliyin artmasında, deviant dav ranışda ifadə olunur.

Sosial-siyasi nəzəriyyəyə A. anlayışı E.Dürkqeym tərəfindən daxil edilmişdir. O, təsdiq edirdi ki, A. problemi elmə həm şəxsiyyət, həm də bütövlükdə sosium tərəfindən mənəvi oriyentirlərin itiril məsi ilə fərqlənən müasir mərhələnin keçid xarakteri ilə əlaqədar gəlmişdir.

Anomiya nəzəriyyəsi sonralar R.Merton tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O, Anomiyanı dəyər-normativ sistemlərinin müxtəlif elementləri arasında konfliktin, uyğunsuzluğun nəticəsi kimi şərh etmişdir. Mertona görə insan Anomiya durumuna müxtəlif üsullarla — konformizm (tabe edilən davranış), yaxud deviant davranışın çoxcəhətliliyi (innovasiya, | ritualizm, sülhdən uzaqlaşma, qiyam) ilə uyğunlaşır.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 24 Mayda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 23 Mayda anonim
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...