0 səs
234 baxış

Anneksiya nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Anneksiya (lat. arınexio birləşdirmə) - hər hansı bir dövlətin digər dövlətin ərazisini, yaxud ərazisinin bir hissəsini, habelə beynəlxalq birliyin ümumi istifadəsində olan məkanın (Antarktida, milli yuristdiksiyanın hü dudlarından kənarda yerləşən Dünya okeanının dibi və s.) zorla və qanuna zidd yolla birləşdirməsi, Anneksiya beynəlxalq hüququn əsas normalarının kobud su rətdə pozulması deməkdir. Anneksiya qeyri qanuniliyi BMT Nizamnaməsinin prinsipial müddəalarından irəli gəlir. Bu müddəalar ərazi toxunulmazlığına və siyasi müstəqilliyə qarşı gücün tətbiqini, yaxud güclə təhlükə törətməyi qadağan edir. Dövlət sərhədinin dəyişdirilməsi o zaman qanuni hesab olunur ki, bu dəyişikliklər siyasi cəhətdən suveren ölkələr arasında bərabərhü quqlu və könüllü müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Ermənistan Respublikası zorla və qanunazidd olaraq Azərbaycan Respublikasının 20%-ə yaxın ərazisini annek siya edibdir.

Oxşar suallar

+1 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 23 Mayda anonim
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...