0 səs
252 baxış

Anneksiya nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Anneksiya (lat. arınexio birləşdirmə) - hər hansı bir dövlətin digər dövlətin ərazisini, yaxud ərazisinin bir hissəsini, habelə beynəlxalq birliyin ümumi istifadəsində olan məkanın (Antarktida, milli yuristdiksiyanın hü dudlarından kənarda yerləşən Dünya okeanının dibi və s.) zorla və qanuna zidd yolla birləşdirməsi, Anneksiya beynəlxalq hüququn əsas normalarının kobud su rətdə pozulması deməkdir. Anneksiya qeyri qanuniliyi BMT Nizamnaməsinin prinsipial müddəalarından irəli gəlir. Bu müddəalar ərazi toxunulmazlığına və siyasi müstəqilliyə qarşı gücün tətbiqini, yaxud güclə təhlükə törətməyi qadağan edir. Dövlət sərhədinin dəyişdirilməsi o zaman qanuni hesab olunur ki, bu dəyişikliklər siyasi cəhətdən suveren ölkələr arasında bərabərhü quqlu və könüllü müqavilələr əsasında həyata keçirilir.

Ermənistan Respublikası zorla və qanunazidd olaraq Azərbaycan Respublikasının 20%-ə yaxın ərazisini annek siya edibdir.

Oxşar suallar

+1 səs
2 cavab
soruşub 21 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 03 Oktyabrda anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 27 Sentyabrda anonim
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 17 Sentyabrda anonim
...