0 səs
172 baxış

Anarxizm nədir?

1 cavab var:

0 səs
 

Anarxizm (yun. anarchia hakimiyyətsizlik) — dövlətin məhv olmasını və hakimiyyətin hər hansı məcburi formalarını vətəndaşların azad və könüllü assosiasiyaları ilə əvəz etməyin zəruriliyini elan edən siyasi ideologiya. Anarxizm dövləti sosial dəyər kimi fərdi azadlıqla bir araya sığmayan zorakılıq və məcburetmə ilə eyniləşdirir. P.J.Prudon, M.A.Bakunin, P.A.Kropotkin və başqaları anarxizm, aparıcı nəzəriyyəçiləri olmuşlar. XIX əsrin axırlarında — XX əsrin əvvəllərində böyük nüfuza malik olmuşdur.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 24 Mayda anonim
0 səs
1 cavab
soruşub 23 Mayda anonim
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 19 Mayda anonim İş, Karyera, Peşə bölməsində
...