+1 səs
45 baxış
Biznes, Maliyyə bölməsində

Reklam nədir? 

4 Cavab

0 səs
Bir adam və ya şey haqqında məlumat verən, diqqəti cəlb edən elan, plakat.
0 səs
Məşhurlaşdırmaq, populyarlaşdırmaq məqsədilə bir adam və ya bir şey haqqında məlumat yayma.
0 səs
Bir adama və ya bir şeyə şöhrət qazandırmaq, yaxud istehlakçı,müştəri, tamaşaçı cəlb etmək məqsədilə görülən tədbirlər.

Böyük dükanların vitrinləri, divarlar, hasarlar afişa, elan və reklamlarla dolu idi. (S.Rəhman).
0 səs
İs­tehlakçıların diqqətini hər hansı obyektə cəlb etmək və onların bu obyektə ma­rağını, tələbatını formalaşdırmaq, habelə əmtəəni bazarda tanıtmaq, mal və xid­mət­lərin satışını stimullaşdırmaq məqsədilə yayımlanan məlumat.

Reklam fəaliyyətində qanunla qadağan edilməyən üsul və ­va­sitələrdən istifadə olunmalı, başqa əmtə­ə­lərin bazar nüfuzuna xələl gə­ti­ril­mə­məli, insanların həyat və sağlamlığına, icti­mai təhlükəsizliyə və s.-yə ziyan vura biləcək ça­ğırışlara, dövlət rəmzlərinin və atribut­la­rının təhrifinə, etik normalara zidd hallara yol verilməməlidir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 11 Sentyabrda anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
0 səs
0 cavab
+1 səs
2 cavab
soruşub 05 Oktyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
8 cavab
soruşub 23 Sentyabrda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 07 İyunda, 21 anonim Biznes, Maliyyə bölməsində
...