0 səs
43 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Mühafizəkarlıq nədir? 

3 Cavab

0 səs
Vaxtı keçmiş, köhnə qaydaları, adət və ənənələri sevən, onlara riayət edən adam, köhnəlik tərəfdarı; köhnəpərəst.
0 səs
Mühafizəkarlıq - Köhnəlik tərəfdarı olma; köhnəpərəstlik.

...bu qədər mühafizəkarlıq, etinasızlıq olmaz! (B.Bayramov).
0 səs
Radikal addımların əleyhinə olan, cəmiyyətdə dəyişikliklərin tədricən, oturuşmuş ənənə, institut və dəyərlərin qorunub saxlanması şərti ilə həyata keçirilməsinə tərəfdar çıxan ideya cərəyanı.

Mühafizəkarlıqın vahid baxışlar sistemi formalaşmadığı üçün o, rəngarəng siyasi, ideoloji və mədəni konsepsiyaların məcmusu olaraq qalır. İnqilabi və radikal islahatları rədd edən, təkamül yolu ilə inkişafa üstünlük verən mühafizəkarlıq məhz bu səbəbdən özünü tarixdə ən müxtəlif formalarda büruzə verib. Bir çox hallarda, ümumiyyətlə, hər cür yeniliyin düşməni olan şəxsləri də “mühafizəkar” adlandırırlar.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 25 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 16 Dekabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
6 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...