+2 səs
109 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Qütb nədir?

5 Cavab

+1 səs
 
Yer öz oxu ətrafında fırlanarkən şimalda və cənubda hərəkətsiz qalan nöqtələr.

Bu nöqtələrdə Yerin xəyali oxu Yer səthi ilə kəsişir. Yer qütbdə ancaq bir cəhət var: Şimal qütbdə dayanan adamın hər tərəfi cənub, Cənub qütbdə dayanan adamın hər tərəfi şimal olur. Yer qütbdə vaxtın gündüz və gecə, gün və ay bölgüsü yoxdur, çünki günəş ilin bir yarısını üfüqün arxasına keçmir, digər yarısında isə üfüqün arxasından görünmür. Şimal qütbü üzərində səmada qütb ulduzu yerləşir və ona görə cəhətləri təyin etmək olur.
+1 səs
Yer öz oxu ətrafında fırlanarkən şimalda və cənubda hərəkətsiz qalan nöqtələr.

Şimal qütbü Arktikada, Cənub qütbü Antarktidada yerləşir.
+1 səs
Məcazi mənada: bir-birinə tamamilə zidd olan cəhətlərdən hər biri.
+1 səs
Elektrik dövrəsinin, maqnitin, yaxud elektromaqnitin iki ucundan hər biri.
+1 səs
Yer kürəsinin üzərində fırlandığı xəyali mehvərin iki nöqtəsindən hər biri, habelə onun bu nöqtəyə düşən yeri.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 26 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 15 Oktyabrda anonim Ünvanlar, Nömrələr bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...