+1 səs
115 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Antonim nədir? 

3 Cavab

0 səs
Leksik mənalarına görə bir-birinin əksi olan sözlər.

Antonim sözlərin kökləri fərqli olur: hündür – alçaq, getmək – gəlmək və s. Morfoloji yolla yaradılan əksmənalılıq antonim sayılmır; məs.: duzlu – duzsuz, oxumaq – oxumamaq kimi sözlər bir-birinə əksmənalı olsa da, kökləri eyni olduğundan onları antonim adlandırmaq olmaz. Antonimlər eyni nitq hissəsinə aid olur. Bədii əsərdə belə sözlərin işlədilməsi müəllifin ifadə etdiyi fikrin oxucuya qabarıq şəkildə çatdırılmasına kömək edir: Dost başa baxar, düşmən ayağa (atalar sözü). Bunsuz gündüz olur qaranlıq gecə (H.Cavid).
0 səs
Bir-birinə zidd, əksmənalı sözlər.

Antonim təşkil edən sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur.
0 səs
Başqa sözə qarşı əks məna daşıyan söz.

Antonimlər fikrin oxucuya qabarıq çatmasına kömək edir.

Oxşar suallar

+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...