+1 səs
195 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Epitafiya nə deməkdir? 

2 Cavab

+1 səs
 
Adətən, mənzum şəkildə olan qəbirüstü yazı, başdaşı yazısı.

Epitafiya antik dövrdə yaranıb. Onun səciyyəvi xüsusiyyətləri kiçik həcm, mərhuma müraciət və ya mərhumun yoldan ötənə müraciətidir. Avropa ədəbiyyatında epitafiya lar müstəqil janr kimi də şairlərin yaradıcılığında yer alıb. Hətta ciddi Eepitafiyalarla bərabər, parodiya, epiqram səciyyəli epitafiyalar da yaranıb. Belə əsərlərdə şair zarafatyana özünü, yaxud dostunu ölmüş qələmə verib dirilərə müraciət edir, eyhamlı, yumorlu sözlər söyləyir. Azərbaycan ədəbiyyatında epitafiyanın qəbirdaşına yazılan növü – kitabə daha çox yayılıb.
+1 səs
Ölənin xatirəsinə həsr olunmuş kiçik qəbirüstü yazı, şeir parçası və s.

Təsirli epitafiya.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...