+1 səs
152 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Filologiya nədir?

2 Cavab

+1 səs
 
Ayrı-ayrı nitq nümunələrinin linqvistik və bədii xüsusiyyətlərini öyrənən elmlər: dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq.

Linqvistik və ədəbi-tənqidi araşdırmalar fərqli metodların tətbiqini nəzərdə tutsa da, onlar üçün ortaq olan sahələr, ilk növbədə, dil və üslub məsələləridir. Ona görə də bir çox ədəbi mətnlərin araş­dırıl­ması məhz filoloji yanaşma tələb edir. Filoloji araş­dır­malar tarix, sosiologiya və psixologiya kimi elm sahələrindən də yararlanır. Filologiyada ədəbi mətn məzmun, dil və üslub nöq­teyi-nəzərindən təhlil edilir, onun mənəvi-estetik baxımdan əhəmiyyəti qiymətləndirilir.
+1 səs
Hər hansı bir xalqın dil və ədəbiyyatını öyrənən elmlərin hamısının birlikdə adı.

Azərbaycan filologiyası. Antik filologiya. Şərq filologiyası.

Oxşar suallar

+3 səs
2 cavab
soruşub 02 Fevralda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...