+3 səs
147 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Düz nədir? 

2 Cavab

+1 səs
 
1. Enişi, yoxuşu, çuxuru, təpəsi olmayan, hamar (səth haqqında). □ Düz yer. Düz çöl. Düz meydança.

2. İsim kimi: düzən, çöl, düzəngah, düzənlik. □ Mil düzü. Cıdır düzü.

3. Əyintisi, əyrisi, döngəsi olmayan, düzgün istiqamətdə gedən, uzanan, duran; müstəqim. □ Düz xətt. Düz sıra.

4. Zərf kimi: dik, əyilmədən, sərrast. □ Düz durmaq. Düz oturmaq. Düz yerimək.

5. Zərf kimi: heç bir yana dönmədən; birbaşa. □ Düz getmək. Buradan düz getsən, meydana çıxarsan.

6. Zərf kimi məcazi mənada: sakitcə, dinc. □ Düz dur! Mən sənə məsləhət görürəm ki, öz yolunla düz keçib gedəsən. (“Koroğlu”).

7. Zərf kimi: sərrast, dəqiq, kənara sapmadan, dübbədüz. □ Nişanı düz vurmaq. Düz nişan almaq.

8. Ədat kimi: özündən sonra gələn sözə dəqiqlik verir. □ Mən özüm anadan olmuşam düz otuz il bundan irəli. (C.Məmmədquluzadə).

9. Doğruçu, namuslu, vicdanlı, hiyləsiz. □ Haşım bunları düz və doğru adam bilib bunlarla tanış oldu. (B.Talıblı).

10. İsim kimi: doğruluq, düzlük. □ Bir xəyanət görməyib bizdən; Əgrilik sadir olmayıb düzdən. (S.Ə.Şirvani).

11. Zərf kimi: düzgün, doğru. □ Düz danışmaq. Əyri oturaq, düz danışaq. (Atalar sözü).

12. Təmiz, vicdanlı, doğru, namuslu, sədaqətli. □ Düz adama oxşamır.

13. Modal söz kimi: düzdür şəklində – doğrudur, həqiqətdir.

14. Modal söz kimi: düzdür şəklində – hərçənd, hərçənd ki (bəzən “ki” bağlayıcısı ilə işlənir).
+1 səs
Belə güman etmək olar ki, “dəniz”lə kökdaşdır. Dənizin suyu şor olduğu üçün duz da “dəniz”lə bağlı əmələ gəlib. Mübahisəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...