+1 səs
502 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Rezonans nədir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Bir məsələyə kəskin surətdə artmış ictimai maraq; jurnalist materialına, hər hansı əsərə ictimaiyyətin geniş reaksiyası.

Belə reaksiyaya nail olmadan jurnalistika cə­miyyətdə öz ictimai funksiyalarını yerinə yetirə bilməz.
+1 səs
Erkək qurbağalarda dişiləri səsləmək üçün xüsusi səsçıxarma üzvü.
+1 səs
Xarici periodik qüv­vənin təsiri ilə daxili rəqs tezliyinin üst-üstə düşməsi nəticəsində obyektin titrəyiş ­amplitudasının kəskin artması.

Akustik sistemlərin yaradılması və qurulması ­za­­­manı bu effekt nəzərə alınır. Çox zəif səs ­R. vasitəsilə gücləndirilə bilər. Radio və televiziya yayımında R. mühüm rol oy­nayır: ­radioya qulaq asa bilmək üçün ötürücü stansiya ilə qəbuledici qurğunun tezlikləri üst-üstə düşməlidir.
+1 səs
Qapalı məkan (məs.: bina) daxilində səsin yüksəklik dərəcəsi; əks-səda.

Rezonans dalğa.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 25 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 14 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
3 cavab
soruşub 04 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
6 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...