0 səs
63 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Qulaq necə eşidir?

1 cavab var:

0 səs
Qulaq bədənimizin ən maraqlı O hissəsidir. O həm saat çıqqıltısını, həm də qulaqbatıncı partlayışları hiss edə bilir.

Lakin bizə belə geniş imkanı yaradan təkcə qulaq deyil. Eşitmə prosesi səsdən başlanır. Havanın “səs dalğaları” adlan dırılan titrəyişi qulağımızın pərdəsinə dəyir. Biz bu dalğaları nə görə, nə də eşidə bilirik, lakin qulaqlarrmız o qədər həssasdır ki, kiçicik bir titrəyiş belə, duyularaq beyinə ötürülür. Yalnız bundan sonra biz səsi eşidirik.

Qulaq üç əsas hissədən ibarətdir: xarici qulaq, orta qulaq və daxili qulaq. Bəzi heyvanlar yaxşı eşitmək üçün özlərinin xarici qulaqlarını uzada bilirlər. Amma insanlar elə bunsuz da keçinirlər.

Səs dalğaları xarici qulaga yetişəndən sonra xarici eşitmə yoluna keçir. Onun axırında köndələninə gərilmiş nazik dəri qatı ҹаг. O, xarici qulağı orta qulaqdan ayıran adi qulaq pərdəsidir. Onun içəri tərəfində nazik bir boru var ki, buna 16-cı əsrin İtaliya alımi Bartolomeo Eustaxiyonun adının şərəfinə “eustaxiyo borusu” deyirlər bu boru, qırtlağa aparır və qulaq pərdəsinin hər iki tərəfinə eyni atmosfer təzyiqini təmin edir. Əks-təqdirdə, pərdə çox güclü səsdən yırtıla da bilərdi.

Qulaq pərdəsinin o üzündə, orta qulaq da üç xırdaca eşitmə sumüyü var. Onların adı “çəkic”, “zindan” və “üzəngi”dir. Bu sümüklər qulaq pərdəsinin daxili qulağını oval pəncərəsindəki elastik membranın titrəməsinə səbəb olur. Eşitmə sümükləri növbə ilə bu vibrasiyarı gücləndirib onu daxili qulağın oval pəncərəsinə yönəldir. Bu, daxili qulağırı balıqqılağını xahrladan içində olan xüsusi mayenun titrəməsinə səbəb olur. Onun xırdaca hüceyrələri səsi xüsusi sinirləriylə tutur və siqnalı beyinə göndərir. Siqnal beyində əməliyyatdan keçir və yalnız bundan sonra biz səsi eşidə bilirik.

Daxili qulaqda həm də üç yarımdairəvi kanal var ki, eşitmə prosesinə heç bir dəxli yoxdur. Onlar da maye ilə doludur və müvazinət hissinə cavabdehdirlər. Əgər bu kanallar qaydasında olmasa və düzgün işləməsə, biz başgicəllənməsi hiss edir, normal hərəkət etmək qabiliyyətimizi itiririk.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Yanvarda, 20 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
1 cavab
...