+1 səs
59 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Karlığa səbəb olan nədir?

1 cavab var:

0 səs
Вiz heç vaxt karlara, yaxud qulaqları pis eşidən insanlara gülmə məliyik. Axı onlar insana nəsib ola bilən əzabların ən ağırlarından birinə dözməli olurlar. Nə qədər gözəl anların onların yanından ötdüyünü tam təsəvvür etmək belə, normal adamlar üçün çəhndir.

Kar adamla, qulağı zəif eşidən adam eyni deyil. Birincisi eşitmənin tam yoxlu ğudur. Elə insanlar olur ki, bu qüsurla doğulur, amma bu hallar bədbəxt hadisə nəticəsində, xəstəlikdən də baş verə bilər, İkincisi isə yaxşı eşitmək qabiliyyətini yaşaya yaşaya, tədricən itirməkdir.

Karlıq ona xas oları anadangəlmə qüsurlar nəticəsində əmələ gəlirsə, onun qarşısını almaq olmaz, Lakin qulağın zəifləməsinə gətirən səbəbləri aradan qaldırmaq olar. Bu uşaqlıqda eşitmə aparatını zədələmiş soyuqdəymə, angina, qızılca, skarlatina, el arasında xanazır adlardırılan parotit, meningit kimi müxtəlif infeksion xəstəliklərin iltihabıdır.

Zəif eşitməyə daha gec-gec səbəb olan digər qüsura qulaqdakı sümüklərin böyüməsinə də rast gəlmək mümkündür ki, bu da səs dalğalarının yayılmasına mane olur.

Bəzən isə bunun səbəbi elə sasin özüdür) Partlayışlar, güclü vibrasiya, sənaye avadanlığının səsləri və sairə. Bu bizim sağlamlığı müza üzücü təsir göstərən üçüncü faktor dur.

Bəs belə hallarda nə baş verir? Güclü səs dalğaları bizim eşitmə aparatımıza elə pis təsir edir ki, o artıq yüksək səsləri qəbul edə bilmir. Əlli yaşdan sonra dəyişikliklər eşitmə sinirinə də təsir edə bilər və bu da qulağın zəifləməsinə səbəb olar.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 14 Dekabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 10 Oktyabrda, 21 anonim
...