+1 səs
70 baxış
Gözəllik, Geyim bölməsində

İnsanların saçı niyə bu qədər müxtəlif olur?

1 cavab var:

+1 səs
 
Bizim saçımızın tipi irsiyyətlə Bö Onlarm strukturu bir birindən az fərqlənir, amma bunn saçların forması, rəngi, tərkibi barədə söyləyə bilməzsən. Bəzi bu qəbil fərqlərdən, insarın başqa başqa irqə mənsubiyyətini asarılıqla söyləmək olar. Başqa sözlə desək, sizin saçlarmız müəyyən milli qrupun möhürünü daşıyır.

Saçları üç əsas tipə ayırmaq olar. Birincisi qısa, qıvrım, köndələn kəsimi ellips formalı olan saçlardır. Belə saçlar yahız qara rəngli insanlarda olur. Bu bütün qaradərililərə xas olan saç növüdür.

İkinci tip düz, hamar, uzun, köndələn kəsimi girdə saçlardır. Rəngi istisnasız olaraq qaradır. Bu saçlar çinlilərə, monqollara və Amerika hindularma xasdır.

Üçüncü tip dalğalı, yaxud hamar, ipək kimi yumşaq, köndələn kəsimdə oval görünən saçlardır. Bu, avropalıların saçlarıdır.

Belə saçlar, əsasən açıq rəngli olur, amma qara, qəhvəyi, kürən də olması mümkündür.

Saçların dördüncü tipi də var. O, Avstraliya sakinlərinə məxsusdur.

Saçm köndələn kəsimi nə qədər girdə olsa, tüklər bır o qədər sərt olur. O ki qaldı rənginə, gördünüz ki, bir tiplərdə rəng özunün müxtəlifliyiylə seçilirsə, digərində yalnız bir rəngdə saç olur. Dalgalı saçlar özünün rənginə görə bir birindən çox fərqlənir. Bax elə ona görə də avropalılar arasında həm qarasaçlı, həm də saçının rəngi açıq olan adamlara rast gəlmək mümkürdür. Lakin ikincilər daha çox Şimali Avropa üçün səciyyəvidir və qitənin cənubunda kifayət qədər nadir hal sayılır. Saçı düz olan irqlər arasında isə açıq rəngli saçlar azdır.

İnsanın bu, yaxud digər irqə mənsubiyyətinin mühüm göstəricisi onun saçlandır.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Gözəllik, Geyim bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Yanvarda, 21 anonim Bürclər, Fal, Magiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...