+1 səs
44 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Dırnaqlar necə əmələ gəlir?

1 cavab var:

+1 səs
 
Əgər hər dəfə dırnaqlarınızı tutarkin siz ağrı hiss etsəydiniz, yəqin ki, dımaq tutmaqdan tamam imtina edərdiniz. Görün onda nə qədər adamın uzun dırnaqlar olardı.

Dıirnaqlarımız: çeynəyəndə, qıranda, tutanda biz ona görə ağrı hiss etmirik ki, onlar ölü toxumalardan ibarətdir. Dırnaq dəridən əmələ gəlir. Onun əsas hissəsi keratin deyilən maddədir. Bu, proteinin bərk, ölü formasıdır ki, buynuz qişasını xatırladır. Dırnağın kökü, qıraqları dəriyə möhkəm birləşir. Onun altında isə lap adi dəri olur yeganə istisna budur ki, həmin dəridə məxsusi elastik liflər olur və bu liflər dırnağa möhkəm birləşir.

Dırnağın özü kifayət qədər qalın, onun dəri altmda oları kök hissəsi isə çox riazikdir. O, dərinin içindən azacıq bayıra çıxır dırnağın dibindəki ayparaşəkilli, açıq rəngli hissə odur. Dırnaq ildə təxminən 500 mil limetr böyüyür.

Qadınlar öz dımaqlarını müxtəlif rəngli laklarla bəzəməyə çalışır, onu parıldadırlar. Amma dirnaqlar, bir çox adamlarda cürbəcür problemlər də yaradır. Bir çox dirnaq xəstəliklərinin əsas səbəbi dımağın zədələnməsidir. Yanıq, yaxud donma ona gətirib çıxara bilər ki, dımaq daha böyüməz. Həddindən ziyadə sərtlik, yaxud əksinə, kövrəklik, yumşaqlıq müxtəlif infeksiyalardan, həzm sisteminin pozulmasmdan, qan dövranının pisliyindən, yaxud vəzilərin düzgün çalışmamasından əmələ gələ bilər,

Dırnaqlarından şikayətlənən qadınlar Əksər hallarda özlərini günahlandırmahdirlar, Çünki öz dırnaqlarını mümkün qədər uzatmaqla, onları zədələnməyə məruz qoyurlar.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 11 Oktyabrda, 19 anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 24 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 08 Yanvarda, 21 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
...