+1 səs
100 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Barmaq izləri eyni ola bilərmi?

1 cavab var:

0 səs
Kinoda, televiziya ekranlarmda, kitablarda tez tez elə vəziyyətlərlə rastlaşırıq ki, insanın barmaq izləri haradasa qalır. Sonra bu izlərlə onu tapırlar və bununla sübut edirlər ki, həmin adam məhz canidir... Burada səhvə yol vermək mümkün deyil. Niyəsini indi sizə izah edəcəyik.

Əgər siz barmaqlarınızmı ucuna diqqətlə baxsanız, onlarda tor kimi xırda qırışlar görəcəksiniz. Bu qırışlarda dərimizin hissiyyat reseptorları yerləşir. Hər bir adamım barmağındakı qırışların özünəməx sus izi olur, onu dəyişmək mümkün deyil. Əgər barmaqların uclarını dəfələrlə yandırsan belə, sağalanda eyni izlər yenə əmələ gələcəkl

Barmaq izlərinin hir neçə özəlliyi olur. Amma yer üzündə iki elə insan yoxdur ki, barmaqlarının izi tam eyni olsun.

Ekspert barmaq izlərinin yüz özəlliyini asanlıqla seçə bilər. Bu o deməkdir ki, hər

barmağın исилда onu başqa barmaqların qırışlarındar fərqləndirən yüz cəhət olur. Məsələn, şəhadət barmağını götürək. Şəhadət barmağırım izləri heç olmasa iki cəhətdən uyğun gələn bir adam tapmaq üçün, biz azı 16 nəfərin əl izlərini tədqiq etməliyik, üç cəhətdən uyğun gələn adam tapmaq üçünsə, artıq 64 nəfər tədqiq olunmalıdır.

Bu əməliyyatı davam etdirməklə, yüz cəhətin hamısı uyğun olan adamı tapmaq üçün nə etmək lazım olduğunu hesablamaq olar. Bu halda biz yer üzündə son 4 milyard ildə yaşamış bütün adamların barmaq izlərini yoxlamalıyıq. Nəzərə alın ki, söhbət hələ bir barmağın uyğunluğundan gedirl Bizim isə 10 barmağımız var.

Bu, həqiqətən, təbiətin möcüzələrindən biridir ki, bizim hər birimiz orifinal, təkrarolunmaz barmaq izinə malikik. Və bu iz bütün ömrümüz boyu dəyişməz qalır.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 10 Oktyabrda, 21 anonim
0 səs
1 cavab
0 səs
1 cavab
soruşub 07 Yanvarda, 21 anonim Digər bölməsində
...