+1 səs
74 baxış
Tibb, Sağlamlıq bölməsində

Hıçqırığa nədən olur?

1 cavab var:

0 səs
İngiltərədə hıçqırıqdan can qurtarmaİ: qədim bir üsulu vardı. O, belə idi: “Sağ əlinizin şəhadət barmagını tüpürcəyinizlə isladın, sol çəkməniz üzə rində üç dəfə xaç çəkin, sonra isə dua edin”.

Çox güman ki, huçqırıqdan can qurtarmağın onlarla başqa üsulunu da siz eşitmişiniz və heç inanmınq ki, onların hansısa qədim ingilislərin üsulundan daha effektli olsun.

Amma hıçqırıq prosesində əslində, sirli bir şey yoxdur. Bu, orqanizmin adi müdafiə reaksiyasıdır və onun mexanizmini indi birhkdə araşdıracağıq.

İnsan orqanizminin fəaliyyətində reflekslər böyük rol oynayır. Refleks orqanizmin müəyyən qıcıqlara avtomatik reaksiyasıdır ki, həmişə özünü eyni cür büruzə verir. Əsəb sistemində müəyyən əlaqələr yaranır ki, onlar da bizim iradəmizdən asıh olmayan, bizdən nəzarət tələb etməyən müxtəlif hərəkətlərə səbəb olur. Refleks budur.

Qidanın və başqa yad cisimlərin nəfəs borusuna düşməsi də çoxlu reflekslər yaradır. Məsələn, yemək lazım oları yerə getməsə, nə baş verir? Biz çeçəyirik, boğulmağa başlayırıq, öskürüb yad cismi çıxarmağa çalışırıq. Bütün bunlar refleksdən doğur.

Qusma çox güclü bir refleksdir. Hıçqırığı isə onun zəif variantı, bənzəri saymaq olar. Hıçqırığın səbəbi həzm orqanlarının isti qidadan qıcıqlanması da ola bilər. Yaxud, qarın boşluğundakı qazların onu köks qəfəsindən ayıran diafraqmaya təzyiqi hıçqırıq yarada bilər. Qazların təzyiqindən hava ciyərə keçə bilmir və axın dayanır. Həmin o an biz “zərbə”yə bənzər bir şey hiss edirik. Beləliklə, hıçqırıq mədədəki qida, yaxud qazı diafraqmaya təsir etməklə çıxarmaq cəhdidir. Diafraqma da öz növbəsində havanın ağ ciyərə giriş-çıxışını tənzimləyir. Biz bu prosesi içimizdəki zərbə kimi hiss edir və ona hıçqınq deyirik.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 17 Yanvarda, 20 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 10 Oktyabrda, 21 anonim
...