+1 səs
27 baxış

Hevvanlar bir-birini başa düşür?

1 cavab var:

0 səs
Əgər biz heyvanların müəyyən siqnallar verərək, yaxud səslər çıxararaq bir biriylə ünsiyyət saxlamasını nəzərdə tuturuqsa, yəqin, başa düşürlər. Əgər insan dilinə bənzər bır dillə Ünsiyyət nəzərdə tutulursa, onda cavab da təbii ki, mənfi olacaq.

Hətta insanlar arasında belə, unsiyyət həmişə sözlərlə olmur axı, Biz qəzəbimizi özüməməxsus tərzdə anladırıq, çıyinlərimizi çəkəndə, nəyəsə biganəlik nümayiş etdiririk, razılıq və narazılığımızı başımızı tərpətməklə, sərt baxışla bildiririk. Heyvanlarm çoxu da müəyyən şeyləri elə işarələrlə anladır.

Toyuq bəm səslər çıxarıb yerə əyiləndə, cücələrin hamısı başa düşür ki, bu təhlükə barədə xəbərdarlıqdır. At kisnəvəndə, va

xud dırnağını yerə döyəndə, başqa hey vanlar bunu müəyyən siqnal kimi qavrayırlar. Bəzi heyvanlar zorla sezilən işarələri, səsləri belə başa düşürlər. Quş ətrafına göz gəzdirmək üçur budağa qonursa, başqaları heç bir etiraz nümayiş etdırmir. Lakın həmin quşun orada qalmaq niyyəti olsa, başqa quşlar ona mütləq işarə verəcək ki, təhlükə var buradarı getsə yaxşıdır və quş da çox güman bu məsləhətə riayət edəcək.

İtlər müxtəlif vasitələrlə bir biriylə ünsiyyət saxlayır. Onlar təkcə hürmur, həm də ulayır, zingildəyir, nərildəyir, pəncələrini qaldırır, yaxud dişlərini qıca yırlar. Özü də ətrafdakı başqa itlər bütün bunların nə demək olduğunu gözəl başa düşür.

Heyvanlar bir birini yalnız səslər və hərəkətlər vasitəsiylə yox, həm də qoxularla başa salır. Bu, məsələn, sürü şəklində yaşayan heyvanların dağılışmamasını, bir yerdə qalmasını təmin edir. IHər və pişiklər üçün bunun əhəmiyyəti çox böyükdür.

Meymunən ağıllı heyvan sayılır, anma təəssüf ki, onların ünsiyyət dıli heç də başqalarınınkındarı zəngin deyil, Onlar da qəzəblərini, aclıqlarını, məmnuniyyətlərini bildirmək üçün səslərdən, mimikadan istifadə edirlər. Onların ünsiyyət dihndə də insanlarınkına bənzər heç nə yoxdur.

Danışmağı tədricən öyrənən insandan fərqli olaraq, meymunlar və başqa hey vanlar öz “dillərini” artıq anadan olanda bilirlər. Heyvanlar özlərinə bənzər başqa fərdlərlə rastlaşmasalar belə, öz növlərinə xas siqnallar, işarələr verəcəklər.

Lakin quşlar oxumağı tədricən öyrənir. Bax elə buna görə də sariköynəklərin arasında qalan sərçə onlar kimi oxumağa cəhd göstərir. O, sanki “xarici dil” övrənir.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 31 Martda anonim
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...