+1 səs
123 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində

Dördayaqlılardan hansı daha sürətlidir?

1 cavab var:

0 səs
İnsan özünün hərəkət sürətiylə çox qürrələnir. Axı o böyük məsafələri səsdən də sürətlə qət edə bilir, okeanları birneçə saata keçib gedir. Bütün bunlara görə insan belə sürətli maşınlar yaradan zəkasına mimətdar olmalıdır. Lakin söhbət bilavasitə öz sürətmizdən gedəndə, bizim heyvanlara nisbətən sürətimiz çox azdır.

Gəlin görək ki, bəzi dördayaqlı məxluqların hərəkət sürəti nə qədərdir. Xatrlatmalıyıq ki, bir çox heyvarılar unikal sürətə malikdirlər, arrıma bu sürəti heç də üzün müddət saxlaya bilmirlər. Elə adamın özü də saatda 3540 kilometr sürətlə qaça bilməsinə rəğmən, bu sürəti yalnız 200 metr məsafədə göstərə bilir. Heyvanların sürəti barədə təsəvvürümüz müxtəlif insanların apardığı müşahidələr əsasında formalaşıb, lakin alınan mənzərə tam dəqiq olmasa da, hər halda həqiqətə kifayət qədər yaxındır və bizə müxtəlif sürətləri tutuşdurmaq imkanı verir.

Beləliklə, çempion heparddır (ona gillik pişiyi də deyirlər, bəbirin bir növüdür), onun sürəti saatda 112 kilometrə çatır. On dan sonra qara maral gəlir 104 kilometrə yaxın. Saatda 96 kilometr sürətlə monqol ceyranı və antilop qaçır. Yuxarıda adları çəkilən heyvanların hər biri bir kilometr məsafədə bütün qalan məməliləri ötə bilər.

Yeri gəlmişkən, şir öz düşmənlərindən qaçanda saatda 80 kilometr sürət yığır, amma bu sürəti uzun müddət saxlaya bilmir. Çoxlarının sürətli heyvan saydığı xallı maral saatda cəmi 72 80 kilometr sürətlə qaçır və eyni sürəti cıdırda qaçan atlar da yığa bilir.

Cıdinda yarısan başqa bir heyvan tazıdır. O, 56-64 kilometrədək sürət yığır və bu göstərici ayınınkındarı cəmi bir neçə kilometr çoxdur. Özünün sürətiylə passiv olan fil isə saatda 40 kilometr sürətlə hərəkət edə bilir.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 22 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...