0 səs
43 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində

Meymunların hamısı eyni dərəcədə ağıllıdırmı?

1 cavab var:

0 səs
Bir zamanlar bütün meymunlara insanabənzər meymunlar deyirdi lər. İndi isə bu ad yalnız Afrika və Asiyanırı tropik meşələrində yaşayan qovruqsuz növlərə aid edilir, İnsanabənzər meymunlara qorilla, şimpanze, qırmızı orarıqutanq və hipponlar aiddir. Bu heyvanlara “antropoid”, yaxud insanabənzər meymunlar deyirlər. Onların skeleti eynən msanınkı Kimdir, dişlərinin sayı, onların quruluşu da eynidir. Bu meymunların dərin qınşları olan beyni, özünün forması ilə adamınkını xatırladır, amma ondan xeyli kiçikdir. Onların qanıda prinsipcə insarınkına bənzəyir, amma meymunların nitqi yoxdur.

Qorilla meymunların ən böyüyüdür. Adam boyda olur, amma ondan daha ağır, güclüdür. Hipponlar qalarılarından kiçikdir və adama o qədər də oxşamır.

Lakin insana ən yaxın olanı şimpanzedir. O, qorilladan və oranqutanqdan boyca kiçik, ağılca bütün qalan meymunlardan üstündür. İnsanın hərəkətlərini yaxşı təqlid edir, asan öyrənir. Onun bədəni insan bədəninə çox bənzəyir, amma skeletində 13 cüt qabırğası var. İnsanın qabırğası isə bəllidir ki, 12 cüt olur.

Adi bədən rəngində olan dərisi əllərini və sifətini çıxmaq şərtiylə qara, cod yunla örtülüdür. Qocalanda, meymunların da ağzının qıraqlarında ağ tüklər görünür, dərisinin rəngi qaralır.

Şimpanzeni tutmaq asandır və onlar zoopark həyatına tez uyğunlaşırlar. Bədbəxtlikdən onlar da insana xas olan vərəm kimi xəstəliklərə tutulur. Şimpan zelərin xeyli hissəsi xərçəngdən ölür. Şimpanze ünsiyyəti xoşlayan, adamların hərəkətini təqlid etməyi qısa bir zamanda öyrənə bilən heyvardır. Onların bəziləri xasiyyətcə mehriban olan zoopark əməkdaşlarına elə öyrəşir ki, onlardan hansı birisə xəstələnib işə gəlməyəndə yeməkdən imtina edir, xiffət çəkir.

Alimlər “şimparıze dili”ni əmələ gətirən ayrı ayrı səslərdən ibarət, azı 20 siqnal müəvvərləsdiriblər.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Tibb, Sağlamlıq bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 21 Apreldə anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...