0 səs
23 baxış

Tırtıl kəpənəyə necə çevrilir?

1 cavab var:

0 səs
Bəziləri deyir ki, kəpənəklər heç vaxt yemək yemir. Bəzi kəpənəklər həqiqətən elədir və bunun səbəbi onların tırbldan yaranma prosesin dədir.

Öz həyab ərzində dişi kəpənək 100dən bir neçə minədək yumurta qoyur, O çalışır ki, bu yumurtaları elə bitkilərdə yerləşdirsin ki, gələcək körpələrinə əlverişli olsun. Əgər həmin ətrafda bircə dənə elə bitki varsa, kəpənək yumurtalarını mütləq onun üzərində yerləşdirəcək.

Bu yumurtalardan xırda, qurdabənzər sürfələr çıxır ki, onlara tirtil sürfəsi deyirlər. Onlar qidalanaraq böyüməyə başlayır və həmin dövr ərzində dərilərini bir neçə dəfə dəyişirlər, Tırtılların bu zaman məşğul olduğu yeganə iş arıcaq yeməkdir onlar durmadan yeyir və kəpənəyə çevriləcəkləri bütün gələcək həyatları üçün yem ehtiyatı tuturlar. Qida piy kimi yığılır və onlardan qanadlar, ayaqlar, əmici borular və kəpənəyi tırtıldan fərqləndirən başqa şeylər əmələ gəlir.

Müəyyən anda brtil hiss edir ki, artıq dəyişmək zamanı yetişib, orda öz ətrafında kiçik bir barama hörür, başı da, dərisi də qopub düşür və o baramanın içində qalır. Sonra baramanı bədəninin axırındakı iti iynə ilə dəlir.

Barama bir neçə həftə, yaxud ay ərzində yata bilər. Lakin bu zaman onda elə dəyişikliklər baş verir ki, brtil baramadan artıq tam formalaşmış kəpənək kimi çıxır, amma ilk zamanlar hələ uça bilmir. O, bir neçə saat qanadlarını düzəldərək oturub onların qurumasını, möhkəmlənməsini gözləyir. O, qanadlarını yelləyir ki, görsün uçuşa hazırdırlarmı və yalnız bundan sonra kəpənək özünün ilk uçuşunu həyata keçirir.

Yeri gəlmişkən, pərvanələrin də həyatı eynən elədir. Yer üzündə pərvanələrin növləri kəpənəklərinkindən qat-qat artıqdır.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 04 Sentyabrda anonim
0 səs
0 cavab
0 səs
0 cavab
soruşub 13 Avqustda anonim
...