0 səs
58 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində

Hörümçək toru nədən düzəldir?

1 cavab var:

0 səs
Bizim əksəriyyətimiz üçün hörümçəklərin ən qəribə cəhəti onların horduyü tordur. Amma həqiqətdə, horümçək özü də bir çox cəhətlərdən olduqca qəribə məxluqdur.

Hörümçəklər növlərindən asılı olaraq, bütün iqlim zonalarında, həm suda, ham havada, həm torpaqda yaşayır. Onların ölçülərədək dəyişir. Bəzi növləri susuz düz bir il keçinə bilər. Boyuk tarantul ad lanan bir növü isə quş yeyir və 15 l yaşayır. Lakin hörümçəklərin əksəriyyətinin ömrü bir ildir. Amma ən mühümü budur ki, hörümçəklər həşərat deyil. Onlar “hörümçəkkimilər” ailəsinə aiddir. Bu ailə həşəratlardan 6 yox, 8 ayağının, 8 gözünün olması və bədəninin cəmi iki hissədən İbarət olmasıyla fərqlənir.

Horümçək tor hörmək üçün istifadə etdiyi lifləri, öz qarnının alt tərəfindəki xüsusi vəzilərdən ahr. Sap, toxuma orqanTarındakı çoxlu xırda çökəklərdən çıxır. Təzə sap əvvəl maye halında olur, havaya çıxan kimi bərkiyir.

Bu liflərin bir neçə növü var: ov etmək üçün lazım olan yapışqanlı, torun möhkəmliyini təmin edən, yapışqansız sütunlar, bir də içinə yumurta qoyduqları barama üçün olan liflər. Onların bəzisi yumşaq, digərləri bərk və sərt olur.

Hörümçək torun bütün növlərini hörə bilir. Təkərşəkilli hörümçək toru yalrız ov etmək uçun istifadə olunur. Əvvəlcə “bünövrə” aşağı tərəfdə yerləşən ağır saplar tərəfləri qeyri-bərabər olan düzbucaqlı şəklində düzəldilir. Bundan sonra spiralın 3-4 dövrəsini saxlayan təkər oxları , Son mərhələdə isə bütün boşluqları dolduran yapışqanlı spiral gəlir.

Torun daha bir növunə vərəqşəkilli tor deyirlər. Bu tor, yastı qıfşəkilli, yaxud günbəazşəkilli olur. Hörümçək özü torun əks tərəfində yaşayır.

Torun “qapısıru” hörümçək şüşə bu tulkaya bənzər bir quruluşda qoyur. Giriş torpaqda tunel qurur, onu liflərlə bərkidir.

Avropa su hörümçəkləri suyun altında zinqirovşəkilli evlər qurur, içini qarınlarında daşıdıqları hava ilə doldururlar. Burada onlar yumurta qoyur və körpələrini böyüdürlər. Ta o zamana kimi ki, onların özü ev qura bilsin. Yeri gəlmişkən, bütün hörümçəklər tor hörmür. Bəziləri yarpağın içində, yaxud ağac qabığında özlərinə “birotaqlı ev” tikirlər.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 22 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 02 Fevralda, 20 anonim İnternet, Kompüter bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 23 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 22 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
0 cavab
...