0 səs
47 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
Dinozavrlar necə yaranıb?

1 cavab var:

0 səs
Alimlər belə hesab edir ki, dinozavrlar təxminən 180 mulyon il qabaq mövcud olub və təxminən 60 milyon il əvvəl onların kökü kəsilib. Dinozavrların sürünənlər sayılma sına görə onlar özlərindən əvvəl yaşamış sürünənlərdən əmələ gəlməli idilər. Yeri gəlmişkən, sürünənlər, yaxud rephliyalar heyvanların ayrıca bir sinfidir ki, onlar üçün indi sadalayacağımız cəhətlər xarak terikdir: onlar istiqanlı deyillər, yerdə yaşaya bilirlər, özünəməxsus ürək quruluşları ohur və əksəriyyətinin bədənləri pullarla örtülüdür. İlk reptiliyalar dinozavrlardan çox-çox əvvəl yararıb. Onlar amfibiyalari xatırladırdılar (yəni həm suda, həm quruda yaşaya bilirdilər). Lakın yumurtalarını yalnız quruda qoyurdular. Balalarının ayaqları və ağciyəri vardı və yalnız havada nəfəs ala bilirdilər, çox güman ki, həşəratlarla qidalanırdılar.

Sonra reptiliyalar getdikcə daha böyük, daha güclü olmağa başladılar. Onların bəziləri iri kərtənkələlən, digərləri tisbağaları xatırladırdı. Qısa quyruqları, qalın ayaqlar və iri başları vardı. Bitkilərlə qidalanırdılar.

İlk dinozavrlar özlərinin qədim əcdad larına reptiliyalara bənzəyirdilər. Bəziləri kərtənkələni xatırladır, digərləri arxa pəncələri üzərində gəzə bilirdilər. İlk di nozavrlar o qədər də iri deyildilər, toxminən hind toyuğu boyda olardılar və onlar da arxa pəncələri üzərində gəzirdilər. Bəzi növlər elə balaca olaraq da qaldı, amma digərləri getdikcə daha ağır, daha yekə oldular. Bir zamanlar onların çoxunun uzunluğu 2,5 metr idi. Uzunluğu hətta 6 metrə çatan, çəkisi toxminən fil qədər olan lar da vardı, Onların xırda başlan, qısa, küt dişləri vardı və bu dişlər yalnız bitki mənşəli qidanı çeynəmək üçün yarayırdı. Onlar alçaq, bataqlıq yerlərdə yaşayırdılar.

Sorira reptiliyaların tamam başqa əsri yetişdi. Bəzi otyeyən dinozavrlar elə nəhəng idilər ki, hətta dörd ayaq üzərində belə, quruda yaşaya bilmirdilər. Onlar vaxtlarının çoxunu çaylarda, bataqlıqlarda keçirməyə başladılar. Dinozavrlardan birinə bron tozavr deyirdilər, uzunluğu 20-24 metr, çəkisi 34 tona yaxın idi.

Brontozavrlarla eyni zamanda başqa dinozavrlar yer üzərində sakitcə dolaşırdılar, Onlardan biri allozavrın 10 metr uzunluğu, iti dişləri və caynaqları vardı, brontozavrları və başqa otyeyən dinozavrları yeməklə dolanırdı. Beləliklə, dinozavrlar reptiliyaların inkişafında bir mərhələ təşkil edirdi. Onlar yer üzündə iqlimin dəyişməsindən məhv oldular, çünki qidalanmaq üçün bütün ehtiyatlar tükəndi.

Oxşar suallar

0 səs
1 cavab
soruşub 23 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 15 Dekabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
1 cavab
soruşub 06 Yanvarda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...