0 səs
22 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində

Vampirlik edən heyvan varmı?

1 cavab var:

0 səs
Biz yer üzündə insan əsrinin nə qədər qısa olduğunu düşünəndə dəhşətə gəlirik, axı adi siçanlar artıq 60 milyon ildir ki, yaşayır? Qazıntılarda aşkarlanan yarasa qalıqları məhz 60 milyon il əvvəllərə aiddir. Bu canhların hələ 4000 il əvvəliinsan tərəfindən çəkilmiş təsvirləri də var. Onları misirlilərin sərdabələrində tapıblar.

Bu gün yarasalarm 2000 növü var. Onlar yer üzünün qütblərindən başqa hər yerdə yaşayırlar. Yarasalar havada uçan yeganə məməlilərdir. Onlarm qaradlarının ölçüsu 15 santimetrdən iki metrədək dəyişir.

Bu məxluqların əksəriyyəti həşəratla qidalanır. Tropik ölkələrdə yaşayan yarasaların çoxu meyvə və çiçək tozcuqları ilə dolanır. Digərləri balıqları və özlərinin daha xırda qohumlarını yeyir. Onlardan bəziləri isə qan da içir.

Qanla qidalanan yarasalara vampir deyirlər. Bax adamlar, onlardan elə buna görə qorxur. Bir zamarlar Şərqi Avropada vampirlər haqda çoxlu əfsanələr vardı, Onları ölmüş adamların ruhları sayır və elə güman edirdilər ki, bu ruhlar gecələr heyvan cildinə girir. Guya bu heyvanlar ətrafı dolaşır, özlərinə qarını içmək üçün qurban axtarırdılar.

18 ci əsrin əvvəllərində Cənubi və Mərkəzi Amerikaya səyahət edən tədqiqatçılar da qanla qidalanan yarasalar tapmışdılar. Onlar evlərinə dönəndən sonra qorxudan şişirdilmiş təsəvvürlərini yayırdılar və bununla da vampirlər barədə çoxdan unudulmuş əfsanələr, yarasaları öz qəhrəmanına çevirdi.

Vampirlər yalnız Mərkəzi və Cənubi Amerikada yaşayırlar. Onlarm qanadları açıq vəziyyətdə 30 santimetrə çatır, bədənlərinin uzunluğu 10 santimetrdir. Onlar iti qabaq dişləri ilə qurbanlarının dərisini deşirlər. Qabaqlar belə güman edirdilər ki, vampirlər qarı sorur, amma əslində onlar qanı dilləriylə yalayırlar. Özü də bu qaniçən məxluqlar öz qurbanlarının qanı ilə onlar yatmış vəziyyətdə olanda qidalanırlar.

Belə güman edirlər ki, onların tüpürcəyində yaranın ağrısın kəsən və qarın laxtalanmasına mane olan maddələr var. Vampirlər adamlara yaxın düşməməyə çalışırlar Lakin məmnuniyyətlə inəklərin, atların, keçilərin və hətta cücələrin qanından istifadə edirlər. Bəzən vampirlər öz qurbanları üçün ölümcül olan xəstəliklər yayırlar.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 30 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Dekabrda, 20 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...