0 səs
23 baxış
Heyvanlar, Bitkilər bölməsində

Meduza niyə sancır? 

1 cavab var:

0 səs
Meduza dənizdə tapılmış həyat formalarının ən qəribələrin dəndir. Əvvəla, o heç balıq da deyill Onun skeleti yoxdur deyə, çox geniş onurğasızlar sinfinə aiddir.

Meduzanın on hissəsindən doqquzu, əsasən heyvanın mədəsini təşkil edən ieleyəbənzər maddədən ibarətdir. Meduzanin nə beyni var, nə qan damarlar.

Lap xırda meduzalar da olur, diametri yarım metrə çatanlar da. Onlar forma və rənginə görə də müxtəlifdirlər. Bəziləri isə qıcıqlananda rəngləri daha parlaq olur.

Meduzaların ən maraqlı növünün adı elə “meduza”dır. Bu söz mifolofi məxluq olan Meduzarın adından gəlir. Mifoloği Meduzanın başında saç yerinə ilanlar bitirmiş.

Meduzanın bədəni qıraqlarmda əlləri və çoxlu xırdaca gözləri olan çətiri xatırladır. Onun ağzı aşağıda, bədəninin ortasındadır.

Meduza öz qolları ilə adamı yamarı sanca bilər. Bunu etməyə məcburdur, çünki onun qida əldə etmək üsulu bundan ibarətdir. Meduzanın ovu cürbəcür kiçik dəniz məxluqları olur ki, onları məhz san caraq iflic edir. Bundan sonra qurbanını əllənylə ağzına aparır. Bəzi meduzaların, hətta mədəsində belə sancan orqanlar olur.

Əllərinin başqa bir funksiyası meduzanın üzməsinə kömək etməkdir, baxmayaraq ki, onlann əksəriyyəti bədənini yığıb-açmaqla üzür.

Meduzaların həyat tarixçəsi də olduqca maraqlıdır. Əvvəlcə meduzanın sürfələri bir müddət suda sərbəst üzürlər. Sonra onlar dəniz yosunlarına, qayalara yapışıb kiçik bir polipə çevrilirlər. Polip getdikcə böyüyür və nəhayət, meduza formasını alaraq üzüb gedir. Meduzaların əksəriyyəti süyün üzünə yaxın yerlərdə yaşayır, amma elələri də var ki, dənizin dibində olur.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 25 Oktyabrda, 21 anonim Heyvanlar, Bitkilər bölməsində
...