+1 səs
145 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Aerologiya nədir?

4 Cavab

0 səs
Aerologiya (yun. Aer - hava və logos - elm, təlim) - atmosferin yuxan qatlarının öyrənilməsi metodları haqqında elmə deyilir. Aerologiya Həm də sərbəst atmosferdə baş verən fiziki hadisə və proseslər üzərində müşahidə apararaq onlan öyrənir. Aeroloji müşahidələr xüsusi cihazlarla: ra- diozond, meteoqraf, radioteodolit, radiolo- kator, meteoroloji raketlər, son illər həm de "meteor" tipli sün'i peyklərlə aparılır.
0 səs
Geologiyada: mədənlərin atmosferini, yeraltı boşluqlarda və yollarda havanın tərkibini və onun hərəkət xüsusiyyətlərini öyrənən elm sahəsi.

Aerologiya aeromexanika və termodinamikanın qanunlarından, tədqiqat metodlarından istifadə edir.
0 səs
Meteorologiyada: atmosferin yuxarı qatlarını öyrənən elm sahəsi.

Aerologiya həm də sərbəst atmosferdə baş verən fiziki hadisə və prosesləri müşahidə edir, onları araşdırır. Aeroloji müşahidələr xüsusi cihazlarla aparılır.
0 səs
Mədənlərin atmosferini, yeraltı boşluqlarda və yollarda havanın tərkibini və onun hərəkət xüsusiyyətlərini öyrənən elm sahəsi.

Oxşar suallar

0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...