0 səs
129 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Ada nəyə deyilir?

1 cavab var:

0 səs

Ada - qurunun hər tərəfdən su ilə əhatə olunmuş, materikə nisbətən xeyli kiçik his-səsinə deyilir. Adaların ümumi sahəsi 9,9 mln. Km2-dir. Adalara çaylarda, göllərdə, dəniz ve okeanlarda təsadüf olunur. Dünyada en böyük ada qrenlandiyadır (sahəsi 2176 min km2). Adalar tək-tək ve ya qrup - arxipelaq halında yerləşirlər. Mənşəyinə görə adalar iki böyük qmpa: materik ve müstəqil a.-lara bölünürlər. Göl və çaylardakı adalar da iki tipə; allüvial və erozion mənşəli adaya ayrılırlar.

Oxşar suallar

+1 səs
1 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
soruşub 08 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
1 cavab
+1 səs
1 cavab
soruşub 18 Yanvarda, 20 anonim Qanun, Hüquq bölməsində
...