+2 səs
92 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Adveksiya nədir?

3 Cavab

+1 səs
 

Adveksiya (lat. Advectio - aparılma, gətirmə) - təzyiqin və ya temperaturun deyişməsi ilə əlaqədar hava kütləsinin bu və ya diger xassələri (temperatur, rütubətlik, şəffaflıq) ilə birlikdə üfüqi istiqamətdə bir yerdən başqa yerə axıb getməsinə deyilir. Adveksiya anlayışı mayelərə də tətbiq edilir.

+1 səs
Okeanologiyada: suyun öz xüsusiyyətlərini saxlamaqla həm üfüqi, həm də şaquli istiqamətdə yerdəyişməsi.
+1 səs
Təzyiqin və temperaturun dəyişməsi ilə əlaqədar hava kütləsinin öz xassələrini saxlamaqla üfüqi istiqamətdə yerdəyişməsi.

Bəzi meteoroloji proseslərin baş verməsində isti və soyuq, quru və rütubətli hava kütlələrinin adveksiyasının mühüm rolu var.

Oxşar suallar

0 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
1 cavab
+2 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 15 Oktyabrda anonim Ünvanlar, Nömrələr bölməsində
...