+2 səs
75 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Aqrosenoz nəyə deyilir?

3 Cavab

+1 səs
 

Aqrosenoz (yun. - agros - tarla və koinos - ümumi) insanın fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış və qorunub saxlanılan süni biogeosenoza deyilir. Aqrosenoz Əsasən kənd təsərrüfatı istiqamətli olub, tarlalardan, bağlardan, plantasiyalardan, suvarılan və süni otlaqlardan və s.-den ibarətdir. Aqrosenoz Təbii senozlara nisbətən daha yüksək məhsuldarlığa malikdir. Aqrosenozlar quru sahəsinin 10,8 %-ni əhatə etməklə planetimizin ərzaq enerjisinin 90%-e qədərini verir.

+1 səs
Canlıların süni yaradılmış birliyi. İnsanlar tərəfindən təsərrüfat və digər məqsədlərlə yaradılır.

Parklar, süni meşə zolaqları, su anbarları, tarlalar aqrosenoz aiddir.
+1 səs
İnsan fəaliyyəti nəticəsində yaradılmış və qorunub saxlanılan kənd təsərrüfatı istiqamətli biogeosenoz.

Aqrosenoz tarlalardan, bağlardan, plantasiyalardan, suvarılan və süni otlaqlardan və s.-dən ibarətdir. Süni aqrosenoz təbii senoza nisbətən daha yüksək məhsuldarlığa malikdir: quru sahəsinin 11%-ə qədərini əhatə edən aqrosenozlar planetin ərzaq enerjisinin 90%-ə qədərini yaradır.

Oxşar suallar

0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...