+1 səs
44 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Aqromeşəmeliorasiya nəyə deyilir?

1 cavab var:

+1 səs
 

Aqromeşəmeliorasiya (yun. Agros. - tarla; meşə və lat. Melioratio - yaxşılaşdırma) - sovrulan, hərəkət edən qumluqlarda, yarğan və qobularda, çılpaq yamaclarda meşə zolaqlarının və qoruyucu meşə sahələrinin salınmasına deyilir.

Oxşar suallar

0 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 25 Apreldə anonim
...