+2 səs
30 baxış
Elm, Təhsil, Dillər bölməsində

Aqroiqlimşünaslıq nədir? 

1 cavab var:

+1 səs
 
Aqroiqlimşünaslıq (yun. Agros - tarla və iqlimşünaslıq) - iqlimşünaslığın bölmələrindən biri olub, iqlimi kənd təsərrüfatı istehsalının başlıca amili kimi öyrənir. Aqroiqlimşünaslıq Iqlimin, hava şəraitinin kənd teseırü- fatı baxımından qiymətləndirilməsi, aqroiqlim rayonlaşdırılması, kənd təsərrüfatına ziyan verən atmosfer (iqlim və hava) hadisə və proseslərinə qarşı mübarizə tədbirlərinin işlənib hazırlanması və s. Ilə məşğul olur. Sinonimi: kənd təsərrüfatı iqlimşünaslığı.

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 06 Apreldə anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 25 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 12 Martda anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Elm, Təhsil, Dillər bölməsində
...