+2 səs
96 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Avtotroflar nəyə deyilir?

2 Cavab

+1 səs
 

Avtotroflar (yun. autos - özü və trorhe - qida, qidalanma) - günəş enerjisi (fotosintez) və ya bezi kimyəvi reaksiya¬ların enerjisi (xemosintez) hesabına qeyri-üzvi maddədən üzvi maddə istehsal edən orqanizmlərə deyilir. Avtotroflara bütün ali bitkilər (parazit və saprofitlerden başqa), yosunlar və fotosinteze, xemosintezə malik olan bəzi bakteriyalar (dəmirbakteriya, kükürdbakteriya və s.) aiddirlər. Qida zəncirində avtotroflar produsentlərdir.

+1 səs
Yaşamaları üçün gərəkli olan enerjini özləri hazırlayan orqanizmlər.

Əksəriyyət yaşıl bitkilər fotosintez prosesi sayəsində günəş enerjisi, xlorofil, günəş enerjisi və sudan istifadə edərək qeyri-üzvi maddələrdən üzvi maddələr hazırlamaqla avtotrof qidalanır. Bakteriyaların bir çoxu isə üzvi və qeyri-üzvi maddələrin rabitə enerjisindən istifadə edərək avtotrof qidalanır.

Oxşar suallar

+2 səs
2 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 10 Noyabrda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...