+2 səs
32 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Avstraliya depressiyası nədir? 

1 cavab var:

+1 səs
 

Avstraliya depressiyası (lat. derressio - batmaq, çökmək) - Şimalı Av­straliya, Yeni Qvineya və İndoneziya üzə­rində, atmosferin çoxillik təzyiq xəritələrin­də, yay aylarında aşkar nəzərə çarpan qa­palı alçaq təzyiq sahəsinə deyilir. Avstraliya depressiyası ekvatorial depressiyanın hissəsi olub, mər­kəzində təzyiq 750 mm (1000 mb) olur, qışda (iyul-avqust), Avstraliya depressiyası Avstraliya qış antisiklonu ilə əvəz olunur

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...