+1 səs
43 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Abraziya terrası nədir?

1 cavab var:

0 səs

Abraziya (lat. abrasio - sıyırmaq, qazımaq) - dəniz sahillərinin dalğalar tərəfindən yuyulması, parçalanması prosesinə deyilir. Abraziyanın sürəti sahilin geoloji quruluşundan, süxurların litoloji təkirbindən və dalğaların gücündən asılıdır.

Oxşar suallar

+1 səs
4 cavab
soruşub 23 Yanvarda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
0 səs
2 cavab
soruşub 20 Mayda, 21 anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...