+1 səs
38 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Ablyasiya nədir?

1 cavab var:

0 səs

Ablyasiya (lat. ablatio - məsarif, kə¬nar etmək, aparmaq) - buzlaq kütləsinin ərimə, buxarlanma və mexaniki parçalan¬ma yolu ilə azalmasına deyilir. Ablyasiyanın buz- laqaltı, buzlaqdaxili, səthi və mexaniki tiplərini ayırırlar. Geomorfologiyada Ablyasiya terminini "səth yuyulması", "denudasiya" terminlərinin sinonimi kimi işlədirlər.

Oxşar suallar

0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...