+1 səs
52 baxış
Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində

Abiotik amillər nədir?

1 cavab var:

0 səs

Abiotik amillər (yun. a - inkar şəkilçisi və bios - həyat) - cansız təbiətin bütün komponentlərinə deyilir. Abiotik amillərdən ən əhəmiyyət kəsb edənləri: işıq, temperatur, rütubət, iqlimin başqa komponentləri, habelə torpaq, hava və su mühitinin tərkibidir.

  • abiotic factors
  • abiotische Factoren
  • fakteurs abiotiques
  • abiotin amiller, abiotin factorlar

Oxşar suallar

+1 səs
3 cavab
soruşub 12 Oktyabrda, 19 anonim
0 səs
4 cavab
soruşub 20 Mayda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+2 səs
5 cavab
soruşub 18 Apreldə anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 02 Martda anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+1 səs
3 cavab
soruşub 20 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
...