+2 səs
78 baxış
Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində

Depressiya nədir?

5 Cavab

+1 səs
 
Sevinc əhvali-ruhiyyəsinin, nikbinliyin, ətraf aləmə marağın itməsi ilə səciyyələnən psixi pozğunluq. Depressiyaya düşmək - psixoloji sarsıntı keçirmək.
+1 səs
Növün və ya biosenozun tərkibinin kəskin azalması.

Çox vaxt insanların təsiri nəticəsində (antropogen) baş verir.
+1 səs
Hava axının istənilən iki nöqtəsi arasında təzyiq fərqi.

Hava yüksək təzyiq sahəsindən alçaq təzyiq sahəsinə doğru hərəkət edərək külək yaradır.
+1 səs
Formasından və mənşəyindən asılı olmayaraq dibi dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən çökəklik.

Xəzər dənizi və Ölü dəniz dibi su ilə dolmuş, Turfan və Sarıqamış çökəklikləri isə dibi quru depressiyalardır. Çox zaman Yer səthində istənilən çökəkliyi depressiya forması adlandırırlar.
+1 səs
Yer qabığının tektonik proseslər nəticəsində əyilməsi, enməsi.

Oxşar suallar

+2 səs
1 cavab
soruşub 19 Oktyabrda, 21 anonim Şəhər, Ölkə, Coğrafiya bölməsində
+3 səs
1 cavab
soruşub 14 Martda anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
0 cavab
soruşub 27 Martda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 10 Martda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 18 Fevralda, 21 anonim Fəlsəfə, Dərkedilməyən bölməsində
...