+2 səs
903 baxış
Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində

Monoloq nədir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Bәdii әsәrdә bir obrazın sәhnədәki digәr surәtlәrә, yaxud öz-özünә müraciәtlә söylәdiyi nitq.

Monoloq daha çox dram əsərlərinə xasdır və əsasən, əsərin baş qəhrəmanı tərəfindən söylənir. O, qəhrəmanın daxili alәmi və ruhi vəziyyətinin açılmasına xidmәt edir. Bir çox klassik әsәrlәrdә, adәtәn, baş qәhrәmanın monoloqunda əsərin ideyası açılır, yaxud hadisәlәrә yekun vurulur; məsələn, “Hamlet”də (V.Şekspir) Hamletin, “Ölülər”də (C.Məmmədquluzadə) Kefli İsgəndərin, “İblis”də (H.Cavid) Arifin monoloqu və s.
+1 səs
Təklikdə öz-özünə söylənən nitq, yaxud bir adamın dinləyicilərə xitabən söylədiyi uzun nitq.
+1 səs
Başlıca olaraq dramada aktyorun özünə, yaxud tamaşaçılara xitabən söylədiyi sözlər – nitq.

“Ölülər” əsərində İskəndərin monoloqu.
+1 səs
Televiziyada, radioda aparıcının, veriliş iştirakçısının, tamaşada və filmdə aktyorun uzun, fasiləsiz nitqi.

Oxşar suallar

+3 səs
3 cavab
soruşub 12 Martda anonim Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində
+3 səs
3 cavab
soruşub 09 Martda anonim Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində
+2 səs
2 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 17 Oktyabrda, 21 anonim Mədəniyyət, İncəsənət bölməsində
...