+2 səs
316 baxış
Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində

İkona nədir? 

2 Cavab

0 səs
Xristianlıqda (əsasən, katolisizm və pravoslavlıqda) Bibliya, yaxud kilsə tarixindəki şəxs və hadisələrin əks olunduğu müqəddəs təsvir.

Katolisizmdə heykəltəraşlıq təsvirləri, pravoslavlıqda isə ağac üzərində təsvirlər daha geniş yayılıb. Xristianlığın ilkin dönəmlərində ikonalar olmayıb, onlar təqribən II əsrdən etibarən yaradılmağa başlayıb. Bir çox kilsə xadimləri və dini qruplar ikonaları bütpərəstlik əlaməti hesab edərək belə təsvirlərə qarşı çıxıblar. Həqiqətən, bəzi hallarda ikona kultu faktik olaraq bütpərəstliyə çevrilib. Bununla belə, katolik və pravoslav kilsələri ikonaların müxtəlif magik xüsusiyyətlərə malik olduqlarını iddia edirlər.
0 səs
Xristianlıqda İsa peyğəmbərin, Məryəm ananın və digər müqəddəslərin təsvirini verən boyakarlıq əsəri; dini sitayiş obyekti.

Müqəddəs Pavel ikonası.

Oxşar suallar

0 səs
2 cavab
soruşub 19 Mayda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 01 Martda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+1 səs
4 cavab
soruşub 07 Yanvarda anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
+2 səs
3 cavab
soruşub 18 Oktyabrda, 21 anonim Cəmiyyət, Siyasət, KİV bölməsində
...