+1 səs
103 baxış
Terminlər, Sözlər bölməsində

Qərargah nədir? 

4 Cavab

+1 səs
 
Qərar tutulan yer, dincəlmək yeri; ev,məskən.

Məcnunun bəxtiyar və gənc yaşında; Axır qərargahı oldu biyaban. (S.Vurğun).
+1 səs
Silahlı qüvvələrdə əsas idarəedici orqan.

Bütün hərbi hissə, gəmi və qoşun birləşmələrində müvafiq komandanlığa tabe olan qərargah var. Qədim dövrdə və orta əsrlərdə (təxminən XVI əsrə qədər) qoşunlar nisbətən azsaylı olduğundan və döyüşlər məhdud məkanda getdiyindən sərkərdə savaş meydanını görə bilib və qoşunları idarə etmək üçün onun xüsusi orqana – qərargaha ehtiyacı qalmayıb. Lakin Avropada nizami orduların (XVI əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəli) formalaşması, zabit və əsgərlərin sayının kəskin surətdə artması nəticəsində qoşunların idarə olunmasını təkmilləşdirmək zərurəti meydana çıxıb və bu məqsədlə qərargahlar yaradılmağa başlayıb. Qərargahın əsas vəzifəsinə komandanlıq üçün məlumatların toplanması, mövcud əməliyyat şəraitinin öyrənilməsi, döyüş planlarının hazırlanması, bütün qüvvələrin qarşılıqlı əlaqəsinin təmin edilməsi və bu kimi məsələlər daxildir.
0 səs
Məcazi mənada: ümumiyyətlə, bir işə rəhbərlik edən orqan.
0 səs
Qoşunları idarə edən orqan, ştab.

Ordu qərargahı.

Oxşar suallar

0 səs
5 cavab
soruşub 17 Mayda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+2 səs
1 cavab
soruşub 23 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
0 səs
0 cavab
soruşub 22 Apreldə anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+1 səs
2 cavab
soruşub 28 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
+3 səs
2 cavab
soruşub 12 Martda anonim Terminlər, Sözlər bölməsində
...